Mentaliseringsterapi

Hva er det? 


''Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse har lenge vært regnet som svært vanskelig å behandle. Mentaliseringsbasertterapi (MBT) har vist gode resultater sammenlignet med annen behandling. Gjennom behandlingsformen mentaliseringsbasert terapi (MBT) tar behandleren utgangspunkt i antakelser om at pasienten mangler grunnleggende ferdigheter knyttet il å bruke mentaliseringsevne for å regulere egne følelsestilstander, skuffelser, avvisninger og frustrasjoner. Resultatet av en vellykket behandling er at man fungerer bedre i hverdagen, og får en økt evne til å tåle og regulere egne følelser.


Noe av det jeg og min daværende psykolog fokuserte mye på var mentaliseringsbasert terapi.