Veronica

    Jeg er Veronica Natalie. En jente på 22 år med helt vanlige utfordringer i hverdagen som alle andre. I tillegg til dette har jeg også med meg en mørk bagasje. En bagasje som blant annet består av svik, løgn, omsorgssvikt, rus og barnevern. Til tross for dette er jeg et løvetannsbarn.

Jeg har opplevd å vokse opp i et hjem der dagene bestod av alkohol, rus og utstabilitet. Flytting har også hatt en stor betydning. Før jeg havnet under barnevernet hadde jeg flyttet hvertfall over syv ganger. Da jeg var cirka 13 år ble jeg hentet ut av hjemmet og havnet i barnevernet sin omsorg. I løpet av tiden jeg var under barnevernet var jeg innom 2 fosterhjem, 1 beredskapshjem og to forskjellige avdelinger på en ungdomsintitusjon.


Jeg begynte tidlig i tenårene å slite psykisk. Humørsvingninger, depresjon og selvskading var blitt en del av min hverdag. Dette var bare starten på min reise som har bestådd av psykolog, forskjellige omsorgspersoner, innleggelser og diagnoser. Idag har jeg diagnosen personlighetsforstyrrelse og tilbakevendende depresjon.

    Jeg vil kalle meg et ekte løvetannsbarn. Det å komme fra en oppvekst der nær slekt har vært psykisk syk og drevet med rus til å oppleve at du selv sitter med selvmordstanker, og er på tur til å gi opp til å gå det lange steget til å finne livsgleden, selvtillitt og bare vite at du er verdifull. Bak alt dette ligger et godt nettverk, knallhard jobbing og ikke minst det å være selvbevisst.

Selvom jeg har vært gjennom et rent helvette, så er jeg samtidig glad for at det var jeg som opplevde det. Dette har vært med på å gjøre meg sterkere enn aldri før, har fått en enorm selvinnsikt og har utrolig mye empati for andre mennesker. Dette er min erfaring. Jeg vil bruke den til noe positivt som for eksempel kan være med på å hjelpe andre i lignende situasjon.

Derfor er jeg tilgjengelig til å holde foredrag. Både for helsepersonell, ungdom og andre som skulle interessere seg for dette.

Bruk oss som har lært fra livserfaringen, og ikke ifra en bok!